Tag: thetastefood

อาหารทางการแพทย์สามารถใช้เป็นอาหารสายยางแก่ผู้ป่วยได้หรือไม่อาหารทางการแพทย์สามารถใช้เป็นอาหารสายยางแก่ผู้ป่วยได้หรือไม่

อาหารทางการแพทย์สามารถใช้เป็นอาหารสายยางแก่ผู้ป่วยได้หรือไม่ อาหารทางการแพทย์ เป็นอาหารสำหรับใช้เป็นโภชนาการบำบัดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ซึ่งในผู้ป่วยที่ร่างกายขาดพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นจากโรคหรือภาวะต่างๆ สิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและความต้องการอย่างเหมาะสมนั่นก็คืออาหารทางการแพทย์

อาหารผู้ป่วย และการแก้โรคภูมิแพ้ ลมพิษอาหารผู้ป่วย และการแก้โรคภูมิแพ้ ลมพิษ

อาหารผู้ป่วย และการแก้โรคภูมิแพ้ ลมพิษ โรคภูมิแพ้ ลมพิษ เกิดเพราะพันธุกรรม อาหารแสลงและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะตัว มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล ไซนัสอักเสบ ตาแดง ตาบวม ผื่นคันตามผิวหนัง บางคนท้องเสีย ทางเดินปัสสาวะอักเสบ โรคอาจเกิดรุนแรงถึงขั้น หายใจไม่ออก หอบหืด และอาจมีอันตรายได้มากอาจถึงขั้นช๊อคเพราะร่างกายขาดออกซิเจน

อาหารผู้ป่วย บำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังอาหารผู้ป่วย บำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

อาหารผู้ป่วย บำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง คือ ภาวะที่ไตไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ไตวายจากเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เนื้อไตมีการอักเสบเรื้อรัง ไตมีถุงน้ำ ฯลฯ